Kompletní servis v oboru stavebnictví

REFERENCE

NÁŠ TÝM

O NÁS

KONTAKT

Kompletní servis v oboru stavebnictví

O NÁS

Stavební kancelář Vejvoda byla v právní formě společnosti s ručením omezeným založena v roce 1994 dosavadním většinovým majitelem Ing. Václavem Vejvodou a od počátku své existence se věnuje zajištění kompletního sortimentu služeb ve stavebnictví a investiční výstavbě. Služby poskytujeme současně velkým developerským skupinám i soukromým investorům.

Služby společnosti jsou rozděleny do třech základních skupin, dle druhu a koncového klienta:

Naše činnost zahrnuje komplexní péči o investora od vzniku záměru, až po uvedení díla do užívání. Společnost se zabývá zastupováním investorů v rozsáhlých stavebních projektech i při realizacích domů individuální výstavby.

Naše společnost disponuje živnostenským oprávněním pro inženýrskou činnost ve stavebnictví, projektování a realizaci staveb. Tým společnosti se skládá zejména ze stavebních inženýrů
a stavebních techniků, někteří disponují autorizací v oboru. Jednatel společnosti je absolvent
SPŠ stavební, obor dopravní stavby a Fakulty stavební ČVUT v Praze obor konstrukce a dopravní stavby a pokračovatel rodinné tradice stavařů.

 

Pro zajištění odborné činnosti na vysoké úrovni disponujeme týmem stálých externích spolupracovníků a specialistů – zejména manažerů projektu, konzultantů, specialistů na tendery (vč. FIDIC a VOB) specialistů pro dílčí profese a právníků.

 

Prvořadým úkolem naší společnosti je hájení zájmů investora vůči ostatním účastníkům výstavby.
K tomu přispívá odborná praxe a vysoká technická odbornost našich zaměstnanců a v neposlední řade i profesionální a týmový přístup celé naší společnosti.

ODBORNOST

ZKUŠENOSTI

PROFESIONALITA

TÝMOVÝ PŘÍSTUP

NÁŠ TÝM

Ing. Václav Vejvoda

Ředitel společnosti

Zdeněk Pokorný

Manažer výrobního úseku

Ing. Jan Vejvoda

Manažer úseku PM

Petr Špaček

Senior technik

Štefan Tomašák

Hlavní stavbyvedoucí

Ing. Tomáš Kraus

Vedoucí zakázek

Ing. David Svoboda

Junior ekonom zakázek

Bc. Andrea Nováková

Office managerka

Petr Kášek

Účetní

SPOLUPRACOVNÍCI

Ing. Vratislav Jandík

Řízení projektů

Ing. Arch. Nina Pevná

Architektka

Ing. Arch. Petra Novotná

Architektka, projektantka

Doc. Ing. Arch. Zuzana Pešková, Ph.D.

Architektka, projektantka

KONTAKT

Vejvoda, spol. s r. o.

Provozovna:

Villa Hinais

Hauptova 594, 156 00 Praha - Zbraslav

Tel.: 257 922 558, 257 923 405

Fax: 257 923 406

E-mail: stavebni.kancelar@vejvoda.cz

Sídlo společnosti:

Kostelní 28, 170 00 Praha 7

Čísla BÚ:

– KB: 191404111/0100

– KB R: 115-462510267/0100

IČO: 615 04 815, DIČ: CZ61504815

©  2018 | Vejvoda, spol. s r. o. | Všechna práva vyhrazena