O firmě    <<<

O firmě

Vejvoda, spol. s r. o.

Sídlo: Kostelní 28, Praha 7

IČO: 61504815

DIČ: CZ 61504815

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 29670.

Statutární orgán: Ing. Václav Vejvoda, jednatel

Odborná způsobilost:

člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě,

člen Hospodářské komory České republiky

Živnostenská oprávnění:

Projektová činnost ve výstavbě

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Činnost účetních poradců, vedení účetnictvíHistorie

Struktura pracovníků

Řízení jakosti