O firmě - Řízení jaksoti    <<<

Řízení jakosti

Firma má vybudován vlastní systém řízení jakosti na základě dlouhodobých zkušeností s realizací stavebních zakázek. Systém jsme začali uplatňovat v roce 1995 a postupně ho zdokonalovali až do dnešní doby.