Kompletní servis v oboru stavebnictví

257 922 558

stavebni.kancelar@vejvoda.cz

INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBA

V rámci individuální výstavby zajišťujeme u vybraných stavebních akcí dodávky stavebních prací formou vyššího dodavatele stavby (generálního dodavatele) vč. architektonického návrhu a projektové přípravy.

Zaměřujeme se především na individuální požadavky investora a zajímavě architektonicky řešené stavby, které jsou v souladu s moderními trendy a s nimi spojenými požadavky na budoucí užívání stavby.
Při realizaci staveb individuální výstavby využíváme všech získaných zkušeností s řízením velkých investičních projektů.

Individuální výstavba zahrnuje přípravu projektového záměru, návrh stavby (architektonická studie), zpracovávání projektové dokumentace ve všech stupních, projednání stavby u příslušných orgánů státní správy, zajištění jejího legislativního povolení a vedení realizace výstavby.

GARANCE NAŠÍ SPOLEČNOSTI

► Vysoká kvalita prováděných prací ► Propracovaná technická řešení ► Spolehlivost a odbornost ► Dodržování termínů ► Součinnost ve všech fázích realizace 
stavebních zakázek

ČINNOSTI INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBY

► Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, příprava stavby, všechny stupně projektové dokumentace (od studie až po prováděcí dokumentaci), zabezpečení potřebných dokladů 
ve všech fázích stavební přípravy (územní, stavební 
a kolaudační řízení) a spolupráce při výběru dodavatele. ► Realizace vybraných staveb bytového i komerčního charakteru při kompletních i dílčích realizacích, vystupujeme jako vyšší dodavatel, který koordinuje veškeré stavební dodávky.

©  2020 | Vejvoda, spol. s r. o. | Všechna práva vyhrazena