Kompletní servis v oboru stavebnictví

INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBA

V rámci individuální výstavby zajišťujeme u vybraných stavebních akcí dodávky stavebních prací formou vyššího dodavatele stavby (generálního dodavatele) vč. architektonického návrhu a projektové přípravy.

Zaměřujeme se především na individuální požadavky investora a zajímavě architektonicky řešené stavby, které jsou v souladu s moderními trendy a s nimi spojenými požadavky na budoucí užívání stavby.
Při realizaci staveb individuální výstavby využíváme všech získaných zkušeností s řízením velkých investičních projektů.

Individuální výstavba zahrnuje přípravu projektového záměru, návrh stavby (architektonická studie) zpracovávání projektové dokumentace ve všech stupních, projednání stavby u příslušných orgánů státní správy, zajištění jejího legislativního povolení a vedení realizace výstavby.

GARANCE NAŠÍ SPOLEČNOSTI

• Vysoká kvalita prováděných prací

• Propracovaná technická řešení

• Spolehlivost a odbornost

• Dodržování termínů

• Pevná cena

• Součinnost ve všech fázích realizace stavebních zakázek

 

ČINNOSTI INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBY

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, příprava stavby všechny stupně projektové dokumentace od studie až po prováděcí dokumentaci  zabezpečení potřebných dokladů ve všech fázích stavební přípravy (územní,stavební a kolaudační řízení) spolupráce při výběru dodavatele

Realizace vybraných staveb bytového i komerčního charakteru při kompletních i dílčích realizacích vystupujeme jako vyšší dodavatel, který koordinuje veškeré stavební dodávky

 

©  2018 | Vejvoda, spol. s r. o. | Všechna práva vyhrazena