Kompletní servis v oboru stavebnictví

257 922 558

stavebni.kancelar@vejvoda.cz

Kompletní zateplení pláště několika budov v areálu MŠ, provedení
kompletního souvrství střech, výměny vchodových dveří a provedení nových teras. Neplánované  výrazné navýšení objemu prací – po odstrojení plechového obkladu štítových  stěn budov zjištěna přítomnost osinkocementové desky
v sendvičovém panelu ze strany exteriéru i interiéru. Štíty všech pavilonů bylo nutné zbourat a osinkocementové desky odborně zlikvidovat (provedeno specializovanou společností), vybudovat nové základy pod štítové stěny
a vyzdít stěny nové. Následně bylo provedeno zateplení pláště budov,
vyčištění všech prostor, měření přítomnosti osinkocementových vláken
v interiéru všech pavilonů.

 

Náplň služeb: technický dozor investora, spolupráce při výběru zhotovitele, spolupráce při zahájení a ukončení stavby, spolupráce při kolaudaci díla.

Investiční náklady: 13 mil. Kč bez DPH (cena uvedena
bez navýšení objemu prací)

MŠ Kollárova, Úvaly

< zpět na časovou osu

realizace 2017

Referenční list v PDF

©  2020 | Vejvoda, spol. s r. o. | Všechna práva vyhrazena