Kompletní servis v oboru stavebnictví

257 922 558

stavebni.kancelar@vejvoda.cz

Architektonické řešení přístavby navazuje
na architektonické řešení stávajícího objektu. Přístavba je propojena se stávajícím objektem halou v 1. NP a střešní terasou ve 2. NP. Jedná se
o objekt obdélníkového půdorysu zastřešený sedlovou střechou. Materiálové a barevné řešení vychází ze stávajícího objektu – obvodové stěny jsou zděné z cihelných tvárnic, stropy jsou železobetonové v podélném směru podepřené stropnicemi z IPE profilu.

 

Náplň služeb: zpracování projektové dokumentace dle architektonického návrhu
a kompletní zajištění realizace.

Investiční náklady: 3,9 mil. Kč bez DPH

Přístavba RD Poříčí nad Sázavou

< zpět na časovou osu

© Arch. 0,5 Studio,
autor fotografií MgA. Peter Fabo

realizace 2017–2018

Referenční list v PDF

©  2020 | Vejvoda, spol. s r. o. | Všechna práva vyhrazena