Kompletní servis v oboru stavebnictví

257 922 558

stavebni.kancelar@vejvoda.cz

Novostavba mateřské školy je tvořena třemi třídami celkem

pro 75 dětí. Každá třída má své sociální zařízení a výdejnu jídel. Objekt je přízemní s plochou střechou, zděný, zateplený

provětrávanou fasádou s obkladem z cedru. Budova je vybavena systémem VZT včetně rekuperace, systémem chlazení a zvučení.
V rámci akce bylo provedeno oplocení  a zahrada včetně herních prvků, tartanového chodníčku, kopce pro skluzavky a kompletní sadové úpravy včetně výsadby stromů a keřů. Součástí projektu bylo rovněž provedení příjezdové komunikace, chodníku
a parkovacích míst.

 

Náplň služeb: technický dozor investora, spolupráce při zahájení a ukončení stavby, spolupráce při kolaudaci díla.

Investiční náklady: 43,4 mil. Kč bez DPH

MŠ Husova, Černošice

< zpět na časovou osu

realizace 2018

Referenční list v PDF

©  2020 | Vejvoda, spol. s r. o. | Všechna práva vyhrazena