Přeskočit na obsah

Domů

PORADENSKÁ

A INŽENÝRSKÁ

KANCELÁŘ

Pro naše klienty kompletně řídíme výstavbové projekty a poskytujeme komplexní konzultační služby v průběhu celého procesu investiční výstavby. Hlavním úkolem naší kanceláře je hájit zájmy investora ve vztahu ke všem ostatním účastníkům procesu výstavby. Tým odborných specialistů s letitými zkušenostmi a znalostmi trhu nabízí individuální řešení developerským skupinám, státním institucím (vč. krajů, měst a obcí) a soukromým investorům.

Mercedes-Benz / Kompletní servis stavebních služeb

2016–2024

Mateřská školka Větrník / Technický dozor

2022

Hasičská stanice Holešovice / Technický dozor

2022

Křižíkovy pavilony, Výstaviště Praha / Projektový management

2020–2023

Sportovní hala Čerčany / Projektový management

2019–2021

MŠ Černošice / Technický dozor

2018

Kaufland obchodní domy / Technický dozor

2018–2020

Würth – rozšíření skladu / Technický dozor

2018–2019

Vila Lucerna / Technický dozor

2017–2019

Zajistíme komplexní řízení investičního projektu ve všech jeho fázích. Projektu nastavíme cíle, model řízení, organizační strukturu, tenderové procesy, finanční a časový plán.

Klíčovou odpovědností technického dozoru je dohled nad přípravou a realizací stavby. Současně také kontrolujeme kvalitu a sledujeme dodržování zadaných termínů a rozpočtu.

Zajistíme činnost koordinátora BOZP, který kromě dohlížení nad plněním zákonných požadavků přispívá k plynulému a bezproblémovému chodu výstavbového projektu. 

Poskytujeme konzultační, poradenskou a supervizorskou činnost, kterou klient může využít ve všech fázích projektové přípravy i v  průběhu realizace stavby. 

Řízením stavby formou construction managementu nahradíme roli generálního dodavatele.

Provedeme kompletní cenovou optimalizaci v různých fázích projektu a dohlédneme na oprávněnost fakturace provedených prací.  

Zajistíme projednání legislativního povolení stavby, územního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

Zpracujeme všechny stupně projektových dokumentací, zejména pak pozemních staveb. Dbáme na efektivitu návrhu stavby a detailní koordinaci jednotlivých profesí. 

Jsme firma s rodinnou tradicí, která poskytuje služby v oblasti stavebnictví již od roku 1994. Klademe na sebe i náš tým vysoké nároky a neustále se vzděláváme a hledáme ta nejlepší řešení.